VÍZUM INFROMÁCIÓK

Figyelem! A vízum előzetes beutazási engedély, amely birtokosát nem jogosítja fel automatikusan a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását a határátkeléskor is kérhetik az utastól. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.

I. A schengeni vízumkiadással kapcsolatos általános tájékoztató anyagot az alábbi honlapon találja:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztatok-a-schn

II. A Kínai Népköztársaság tekintetében az Európai Bizottság által elfogadott, az egyes úti célokhoz kapcsolódó, benyújtandó támogató dokumentumok listáját az alábbi honlapon találja:
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/HU/3-2014-7594-HU-F1-1-ANNEX-1.PDF

III. A schengeni vízumkérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány az alábbi honlapokról tölthető le:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/vizumkerdoiv
https://static.tlscontact.com/media/cn/bjs/application_form_hu_final.pdf?_ga=2.266406794.564461198.1503118903-1636135814.1458179471

IV. EGT családtagokra vonatkozó speciális szabályok:

1. Ki minősül EGT családtagnak?
- az EGT-állampolgár házastársa,
- a magyar állampolgár házastársa,
- az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
- a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
- – ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény másként nem rendelkezik – az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
-  a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője,
- a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
- akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
-  az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,
- a magyar állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített.

Fontos, hogy az EGT családtag az EGT állampolgárral együtt utazzon, vagy hozzá utazzon vagy tőle utazzon. A cél látogatás kell, hogy legyen.

Amennyiben a fenti három feltétel közül valamelyik nem teljesül, úgy az EGT családtagokra vonatkozó speciális szabályok nem/nem alkalmazhatóak!

Az EGT családtagok vízumkérelmeiket Magyarország Sanghaji Főkonzulátusán terjeszthetik elő.

2. Melyek a legfontosabb könnyítések az EGT családtagok tekintetében?

- ingyenes vízumeljárás
- soron kívüli ügyintézés
- szabadon benyújtható támogató dokumentumok

V. Vízumkérelem benyújtásának lehetőségei:

1. Vízumközpontok:
http://sanghaj.kkmsite.info/page/vizumkoezpont
2. Magyarország Sanghaji Főkonzulátusa:
A vízumkérelem benyújtása előzetes időpontfoglalást igényel. Időpontfoglalás a következő e-mail címen lehetséges: consulate.shg@mfa.gov.hu

VI. Aktuális, legfontosabb vízumdíjak:
„C” típusú vízum: 440 CNY
„C” típusú vízum 6 év alatti részére: 0 CNY
„C” típusú vízum 12 év alatti részére: 255 CNY
„C” típusú vízum EGT családtag részére: 0 CNY
Fellebbezés díja: 220 CNY

VII. Lettország vízumképviselete
Magyarország Sanghaji Főkonzulátusa vízumképviseletet lát el Lettország tekintetében. A vízumkérelem benyújtása a főkonzulátuson lehetséges, előzetes időpontfoglalás alapján. Időpontfoglalás a következő e-mail címen lehetséges: consulate.shg@mfa.gov.hu

A schengeni vízumkérelemhez szükséges támogató dokumentumok listáját az alábbi linken találja:

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/HU/3-2014-7594-HU-F1-1-ANNEX-1.PDF